COVID-19: The Latest Advice/Y Cyngor Diweddaraf

This page has been designed to provide up-to-date information, guidance and advice with regards to Coronavirus (COVID-19).

If you need medical help, please use the 111 online coronavirus service.

Please click here for the Government's stay at home advice and here for more general information.

Were you able to offer your services to those most affected by the COVID-19 outbreak, I would very much appreciate you filling out the questionnaire here.

If you are self-employed please click here for information on how to claim a grant through the coronavirus (COVID-19) self-employment Income Support Scheme

 

Nod y dudalen hon yw rhoi’r wybodaeth, y canllawiau a’r cyngor diweddaraf am y Coronafeirws (COVID-19).

Os ydych chi angen cymorth meddygol, cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws ar-lein 111.

Cliciwch yma am gyngor Llywodraeth San Steffan i aros gartref, ac yma am fwy o wybodaeth gyffredinol.

Os gallwch chi gynnig eich gwasanaethau i’r rhai sydd wedi’u heffiethio fwyaf gan COVID-19, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn llenwi’r holiadur hwn.

 

LATEST NEWS AND ADVICE: