Office Surgery / Swyddfa Cymhorthfa

Date
Friday, 2nd March 2018

Office Surgery / Swyddfa Cymhorthfa

Friday 2nd March, 2pm – 4pm / Dydd Gwener 2 Mawrth, 2yp – 4yp

29 Madoc Street, Llandudno, LL30 2TL / 29 Stryd Madog, Llandudno, LL30 2TL

Please phone 01492 871 198 to make an appointment / Ffoniwch 01492 871198 i wneud apwyntiad