Penrhyn Bay Advice Surgery / Cymhorthfa Gyngor

Date
Friday, 9th February 2018

Penrhyn Bay

Advice Surgery / Cymhorthfa Gyngor

Friday 9th February, 2:30pm – 3:15pm / Dydd Gwener 9 Chwefrer, 2:30yp – 3:15yp

Penrhyn Bay Library, Llandudno Road, Penrhyn Bay, LL30 3HN / Llyfrgell Bae Penrhyn, Llandudno Road, Bae Penrhyn, LL30 3HN

Please phone 01492 871 198 to make an appointment / Ffoniwch 01492 871198 i wneud apwyntiad