Flood Inquiry Petition/Deiseb Ymholiad Llifogydd

Flooding Inquiry Petition

  • 1 Current Your details


I call on the Welsh Government to launch an independent inquiry into the failure of flood mitigation measures in the Conwy Valley.

Rwyf yn galw am ymchwiliad annibynnol i fethiant mesurau lliniaru llifogydd yn Nyffryn Conwy.