AS Aberconwy yn galw am addysg ar y Cod Cefn Gwlad

Heddiw (22 Mai), mae Janet Finch-Saunders, Aelod o’r Senedd Aberconwy, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i’r ffordd orau o addysgu’r cyhoedd o’u cyfrifoldebau o dan y Cod Cefn Gwlad.

Daw ei galwadau ar ôl i ffermwyr lleol roi gwybod am nifer cynyddol o achosion lle mae aelodau’r cyhoedd wedi’u dal yn cerdded ar draws tir amaethyddol, gan adael giatiau tir fferm ar agor a gadael i’w cŵn redeg yn rhydd.

Yn ei datganiad, dywedodd Janet:

Trwy ddilyn y Cod Cefn Gwlad, rydym yn diogelu iechyd a llesiant ein ffermwyr sy’n dal ati i weithio’n ddiflino i fwydo ein cenedl gydol pandemig COVID-19.

“Rydym ni wedi cael cyfres o reolau sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar gyfer ymwelwyr â chefn gwlad ers bron i gan mlynedd. Er bod y rheolau hyn wedi esblygu gydol y cyfnod hwnnw, mae’n gwbl glir nad yw’r cyhoedd wedi bod yn ymwybodol ohonynt.

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru i ymchwilio i sut gallwn addysgu’r cyhoedd yn well o’r Cod Cefn Gwlad. Boed drwy gyfrwng fideos byr neu gynnwys digidol cyfoethog, mae sawl sianel y gall Gweinidogion eu defnyddio i’n grymuso bob un i ddysgu sut y gallwn ymddwyn mewn ffordd mor ddiogel a chyfrifol â phosib yn rhanbarthau gwledig Cymru.

“Mae’n gyfnod heriol ar y naw, ac mae’n rhaid i ni fod yn barod i gynnig ein cefnogaeth i’n harwyr amaethyddol. Mae hyn yn dechrau drwy barchu’r tir sy’n gartref ac yn weithle iddyn nhw.”

DIWEDD