AC Aberconwy yn Targedu Bylchau mewn Gofal Deintyddol

Roedd yn rhaid i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wynebu sesiwn graffu eithaf llym ar lawdriniaethau deintyddol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yr wythnos hon. Digwyddodd hyn wedi i Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am y ffaith bod gan GIG Cymru, ym mis Medi, y ganran uchaf erioed o amseroedd aros lle’r oedd llwybrau cleifion yn gorfod disgwyl rhwng 26 a 36 wythnos am driniaeth ar gyfer llawdriniaeth ar y geg.

 

Ar ôl craffu ar y Gweinidog, meddai Janet:

 

“Roedd tua 1,600 o lwybrau cleifion yn aros dros y targed ar gyfer amser aros am lawdriniaeth ar y geg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ym mis Medi.

 

“Fel y dywedais wrth y Gweinidog, mae’r oedi mewn llawdriniaeth yn niweidiol i fy etholwyr.

 

“Mae un wedi bod yn disgwyl am flwyddyn gyfan bron i gael tynnu dant wedi ei heintio.

 

“Mae’n annerbyniol bod trigolion yn cael eu gadael i aros gydag wynebau chwyddedig, heintiadau, a phoen difrifol, am driniaeth ddeintyddol.

 

“Er fy mod yn croesawu’r ffaith bod adolygiad o ddarpariaeth ddeintyddol frys ac argyfwng wedi cychwyn, mae’r sefyllfa’n dystiolaeth bellach o’r argyfwng parhaus yn ein bwrdd iechyd”.

 

DIWEDD

 

Nodiadau:

 

Llwybrau cleifion sy’n aros i gychwyn triniaeth yn ôl mis, fesul grŵp o wythnosau a swyddogaeth y driniaeth

 

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Darpariaeth frys o Lawdriniaeth Ddeintyddol yn y Gogledd