Addewid i sicrhau bod modd cael gafael ar feddyginiaethau ffibrosis systig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r wythnos hon y dylai cleifion yng Nghymru fedru cael gafael ar Orkambi a Symkevi: cyffuriau newid bywyd i bobl â ffibrosis systig. Erbyn hyn mae yna gytundeb mewn egwyddor ar delerau gyda Vertex Pharmaceuticals, a ddylai weld cleifion â'r flaenoriaeth uchaf yn cael triniaeth ym mis Rhagfyr a phob claf cymwys yn cael cynnig triniaeth o 2020 ymlaen. 

 

Mae hyn yn dilyn blynyddoedd o waith gan Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, gyda nifer o’i hetholwyr bellach yn gallu cael gafael ar y cyffur.

 

Wrth sôn am gyhoeddiad y Gweinidog Iechyd, dywedodd Janet:

 

“Rwy'n falch iawn bod Cymru yn dal i fyny â Lloegr a'r Alban ac y dylai fy etholwyr allu cael gafael ar Orkambi cyn gynted â mis nesaf.

 

“Mae'r trigolion lleol hynny rydw i wedi cael pleser i weithio gyda nhw a'u cynrychioli yn haeddu diolch am eu hymdrechion diflino i sicrhau bod y moddion hwn a allai newid bywydau ar gael.

 

“Wrth weithio i ddod â'r feddyginiaeth i Gymru, rydw i wedi bod mewn cysylltiad â Phwyllgor Gwasanaeth Iechyd Arbenigol Cymru, Mr Gary Doherty, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

“Mae hyn yn newyddion da i Gymru, ond mae dal yn drueni ei bod hi wedi cymryd cymaint o amser i Lywodraeth Cymru wneud y penderfyniad.

 

“Ni ddylai unrhyw oedi fod wedi bod o ran sicrhau bod y feddyginiaeth hon - a all arafu'r dirywiad yn swyddogaeth yr ysgyfaint, ac achub bywydau - ar gael yng Nghymru.”

 

 

DIWEDD

 

Nodiadau:

 

Datganiad ysgrifenedig: Mynediad i feddyginiaethau ffibrosis systig Orkambi® a Symkevi®

 

Bydd cyffur ffibrosis systig ar gael i gleifion yng Nghymru

 

Orkambi (Mae data 96-wythnos yn dangos y gall Orkambi arafu dirywiad yn swyddogaeth yr ysgyfaint - prif achos marwolaeth ymhlith pobl â ffibrosis systig – o 42%)