Aelod o Senedd dros Aberconwy yn galw am hwb cyllid i hosbisau lleol

Heddiw (24 Awst), galwodd Janet Finch-Saunders AS – yr Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - am ymrwymiad amlwg gan Lywodraeth Cymru y byddant yn adolygu’r ddau strwythur cyllid ar gyfer cyfleusterau gofal lliniarol i blant ac oedolion er mwyn diogelu eu ffyniant yn yr hirdymor.

Mae ffrydiau codi arian traddodiadol ar gyfer hosbisau ein cenedl wedi’u distrywio o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 presennol, er gwaethaf ymdrech arwrol codwyr arian hael ac arloesol.

Yn rhoi sylwadau ar y sefyllfa o ran cyllid, dywedodd Janet:

“Rydyn ni mor ffodus iawn o’r cyfleusterau gofal lliniarol eithriadol yn Aberconwy, gyda Thŷ Gobaith a Hosbis Dewi Sant wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chymorth amhrisiadwy i unigolion gyda chyflyrau sy’n bygwth bywyd, ynghyd â’u ffrindiau a’u teulu.

“Heb ymdrechion y fyddin leol o bobl sy’n codi arian, ni fyddai’r elusennau hyn yn gallu dal ati i gefnogi cynifer o unigolion. Fodd bynnag, mae pryder mai dim ond rhan fach iawn o’r cymorth codi arian a dderbyniwyd yn y blynyddoedd diwethaf y bydd ein hosbisau yn ei weld yn sgil y pandemig COVID-19.

“Mae’n rhaid i’r baich fod ar Lywodraeth Cymru nawr i gynyddu’r cymorth cyllid er mwyn gallu parhau â’r gofal hwn yn y tymor hir. Mae’n rhaid gwneud gwelliannau ar unwaith i’r fformiwla cyllid hen ffasiwn er mwyn i’n hosbisau allu dal ati gyda’u gwaith hollbwysig heb bryderon ariannol yn gwmwl dros eu dyfodol.

“Mae’r cyfnod adfer presennol yn cynnig cyfle heb ei ail i ailadeiladu gwlad dosturiol. Rwy’n erfyn ar Lywodraeth Cymru i wneud newidiadau dewr a fydd yn annog, cefnogi a hwyluso camau gofalgar gan eraill.”

DIWEDD