Assembly News

Access to Cystic Fibrosis Medicines Promised

The Welsh Government has announced this week that patients in Wales should have access to Orkambi and Symkevi: life changing drugs for people with cystic fibrosis.  There is now an agreement in principal on terms with Vertex Pharmaceuticals, which should see highest priority patients accessing tr

“Cynnydd cadarnhaol tuag at Gyllid Ysgolion Digonol”

Ar ôl i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gyhoeddi Adroddiad Cyllido Ysgolion yng Nghymru, ac i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru dderbyn pob argymhelliad yn ystod y ddadl ddoe, mae Janet Finch-Saunders, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, ac aelod o’r Pwyllgor Addysg,