Local News

Llwyddiant i Barc Cenedlaethol Eryri

Wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wynebu her ariannol a fyddai wedi newid y Parc Cenedlaethol yn sylweddol, mae £1,858,540 miliwn yn ychwanegol wedi’i sicrhau ar gyfer Eryri.

Success for Snowdonia National Park

With Snowdonia National Park Authority facing a cash cliff edge which would have drastically changed the National Park, an extra  £1,858,540 million has been secured for Snowdonia.  This follows a strong campaign by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, to help reverse the threat o

“Perfect time to inspire improved physical activity”

With Wales having finished fourth in the Rugby Wold Cup, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Shadow Minister for Social Care, Children, Young People, and Older People, has called for a major push to encourage individuals to undertake physical activity.  This follows the findi

Shadow Minister Calls for Emergency Funding to help Looked After Children

With new data showing that the number of looked after children in Wales has reached the highest number since records began in 2003, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Shadow Minister for Social Care, Children, Young People, has called for emergency funding to help local auth

“Methiannau sylweddol” Cyngor Tref Penmaenmawr

Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cronfeydd ariannol wrth gefn Cyngor Tref Penmaenmawr wedi’u defnyddio bron i gyd a bod angen cyflwyno toriadau brys i gydbwyso’r llyfrau, a bod trigolion lleol wedi codi pryderon difrifol, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei hadolygiad o gyfrifon y

Latest column in the North Wales Weekly News

Almost 4,000 homes in Conwy are managed by Cartrefi Conwy.

The independent not-for-profit Registered Social Landlord undertook this responsibility when the homes were transferred from Conwy County Borough Council in 2008.