Local News

Finch-Saunders a Chonwy yn sgorio dros bêl-droed ysgolion

Mae Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sefydlu tîm pêl-droed ysgolion i’r sir.

 

Does gan Gonwy ddim tîm o’r fath ar hyn o bryd.

 

AM Opens Aberconwy Mind Community Hub

Aberconwy Mind has started a new community hub in Llandudno.  This was officially opened this week by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy.

 

Finch-Saunders & Conwy Score for School Football

Janet Finch-Saunders AM, Shadow Minister for Children and Young People, has been working with Conwy County Borough Council to establish a schools county football team.

 

Currently there is no such team in Conwy.