Local News

Aelod o Senedd dros Aberconwy yn galw am hwb cyllid i hosbisau lleol

Heddiw (24 Awst), galwodd Janet Finch-Saunders AS – yr Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - am ymrwymiad amlwg gan Lywodraeth Cymru y byddant yn adolygu’r ddau strwythur cyllid ar gyfer cyfleusterau gofal lliniarol i blant ac oedolion er mwyn diogelu eu ffyniant yn yr hirdymor.

Aberconwy MS calls for funding boost for local hospices

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (24 August) called for an explicit commitment from the Welsh Government that they will review the two funding structures for children and adult palliative care facilities to safeguard their long-term prospects.

Galw cyfarfod i drafod yr ateb i broblem goryrru ar Ffordd y Frenhines

Heddiw (21 Awst), mae Janet Finch-Saunders AS - Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy - wedi ysgrifennu at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ofyn am gyfarfod safle a fydd yn cydymffurfio â Covid yn Ffordd y Frenhines yng Nghraig-y-Don, i drafod pa gamau ysgafnhau trafnidiaeth y gellir eu cyflwyno i

Meeting called to discuss solutions to Queen’s Road speeding concerns

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (21 August) written to Conwy County Borough Council to request a Covid-compliant site meeting at Queen’s Road in Craig-y-Don, to discuss what traffic calming measures can be introduced to further protect pedest

AS Aberconwy yn croesawu tro pedol ar raddau

Mae Janet Finch-Saunders, AS Aelod o Senedd Cymru Aberconwy wedi mynd ati heddiw (17 Awst) i groesawu tro pedol gan Lywodraeth Cymru a fydd yn golygu y bydd myfyrwyr Aberconwy yn cael y graddau a ragfynegwyd gan eu hathrawon.

Aberconwy MS welcomes Welsh Government grading U-turn

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (17 August) welcomed a u-turn from the Welsh Government which will see Aberconwy students awarded their teacher predicted grades. 

Cynnydd wrth ailagor ardal chwarae Pen y Dre

Heddiw (12 Awst), mae Janet Finch-Saunders AS Aelod Senedd Cymru Aberconwy wedi croesawu ymrwymiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i agor ardal chwarae yn Llanrwst mewn ffordd ddiogel, unwaith y bydd gwelliannau’n cael eu gwneud i’w gyflwr presennol.

Progress for reopening of Pen y Dre play area

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (12 August) welcomed a commitment by Conwy County Borough Council to safely reopen Pen y Dre play area in Llanrwst, upon an improvement of its current condition.