Local News

AS Aberconwy yn sicrhau ymrwymiad i gylchfan Black Cat

Mae'r Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy – Janet Finch-Saunders AS – wedi croesawu ymrwymiad heddiw (10 Awst) i wella'r amodau traffig presennol o amgylch cylchfan Black Cat, sydd wedi datblygu o ganlyniad i waith gwella ffyrdd parhaus.

Aberconwy MS secures Black Cat Roundabout Commitment

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (10 August) welcomed a commitment to improve the current traffic conditions around the Black Cat roundabout, which have built up as a result of ongoing road improvement works. 

'Safely reopen public transport network to support commuters'

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (27 July) urged the Welsh Government to do more to open Wales’ public transport network to non-essential travellers and local commuters. 

Gweinidog yr Wrthblaid yn annog ailagor lleoliadau marchogaeth dan do

Heddiw (20 Gorffennaf), mae Janet Finch-Saunders - Gweinidog Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig - wedi mynegi pryderon difrifol am ddull Llywodraeth Cymru o ailagor lleoliadau marchogaeth dan do'r genedl a’r effaith niweidiol y gallai ei chael ar rai o bobl