Local News

AS Aberconwy yn galw am addysg ar y Cod Cefn Gwlad

Heddiw (22 Mai), mae Janet Finch-Saunders, Aelod o’r Senedd Aberconwy, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i’r ffordd orau o addysgu’r cyhoedd o’u cyfrifoldebau o dan y Cod Cefn Gwlad.

Aberconwy MS calls for Countryside Code education

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy - Janet Finch-Saunders MS - has today (22 May) called on the Welsh Government to investigate how best to educate the public on their responsibilities under the Countryside Code.

Gwaith Lliniaru Llifogydd ar y gweill yn Llanrwst

Mae cyllid wedi’i sicrhau i ddechrau ar waith lliniaru llifogydd ar stadau Perthi a’r Berllan yn Llanrwst. Disgwylir cychwyn ar y gwaith yn ystod yr haf os yw cymdeithas dai yn cytuno.