Local News

Colofn y North Wales Weekly News

Aberconwy yw calon y sector twristiaeth yng Nghymru. O frenhines trefi gwyliau Cymru i’r porth i Eryri, rydym yn ffodus i gael atyniadau a llety sy’n gwneud ein hardal mor ddeniadol i ymwelwyr o bob cwr o’r byd.

COVID 19: Cyhoeddi canllawiau i gadw anifeiliaid anwes yn hapus ac iach

Mae Janet Finch-Saunders AS – Aelod o’r Senedd dros Aberconwy – wedi croesawu canllawiau defnyddiol a gyhoeddwyd gan Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru, i helpu perchnogion anifeiliaid anwes y genedl i sicrhau bod eu hanifeiliaid anwes yn iach ac yn hapus gydol argyfwng parhaus COVID-19.

COVID-19: Guidance published to keep pets happy & healthy

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy - Janet Finch-Saunders MS - has welcomed helpful guidance published by the Companion Animal Welfare Group for Wales, to help the nation's pet owners keep their pets happy and healthy during the ongoing COVID-19 crisis.

Flood Alleviation Works a step closer for Llanrwst

After securing funding for flood alleviation works for the Perthi and Y Berllan estates in Llanrwst, confirmation has been received that the scheme is a step closer to being implemented.