Local News

“Methiannau sylweddol” Cyngor Tref Penmaenmawr

Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cronfeydd ariannol wrth gefn Cyngor Tref Penmaenmawr wedi’u defnyddio bron i gyd a bod angen cyflwyno toriadau brys i gydbwyso’r llyfrau, a bod trigolion lleol wedi codi pryderon difrifol, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei hadolygiad o gyfrifon y

Latest column in the North Wales Weekly News

Almost 4,000 homes in Conwy are managed by Cartrefi Conwy.

The independent not-for-profit Registered Social Landlord undertook this responsibility when the homes were transferred from Conwy County Borough Council in 2008.

Shadow Minister for Children Champions Tŷ Gobaith

During Hospice Care Week pressure has been placed on the Welsh Government to provide more support to Tŷ Gobaith in 2020/21.  These calls are being led by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Shadow Minister for Children, following her learning that the organisation only receiv

“Significant failures” found at Penmaenmawr Town Council

Following reports in the media that Penmaenmawr Town Council’s financial reserves were almost exhausted and that urgent cuts were needed to balance books, and serious concerns raised by residents, the Welsh Audit Office has published its review of the Council’s accounts for 2013-14 to 2018-19.

“Mae’n amser mynd i’r afael ag oedi wrth drosglwyddo gofal”

Ar ôl canfod mai ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y mae’r nifer uchaf o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn y GIG yng Nghymru, mae Janet Finch-Saunders, y Dirprwy Weinidog Gofal Cymdeithasol, yn galw am weithredu i fynd i’r afael â’r oedi hynny.

 

“It is time to deal with delays to transfers of care”

Following the finding that Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) had the highest number of delayed transfers of care in the Welsh NHS, Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Social Care, is calling for actions to be taken to deal with the delays now.