Local News

Ymgyrch: Clirio Llwybr Arfordir Cymru

Mae ymgyrch wedi dechrau i glirio darn o Lwybr Arfordir Cymru rhwng Deganwy a Llandudno. Mae’r ymgyrch yn cael ei harwain gan Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, sydd wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a gofyn iddi ailystyried y penderfyniad i beidio â chynnal y llwybr.

 

Campaign: Clear the Wales Coastal Path

A campaign has been started to see the break in the Wales Coastal Path between Deganwy and Llandudno cleared. This is being led by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, who has written to the Welsh Government to ask for the decision not to maintain the route to be reconsidered.

Ymgyrch lwyddiannus: achub ciosg ffôn Cwm Penmachno

Mae’r ymgyrch i achub ciosg ffôn yng Nghwm Penmachno wedi cario’r dydd yn dilyn gwaith dan arweiniad Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, ar ran oddeutu 90 o drigolion pryderus.

 

Campaign Success: Phone Kiosk Saved in Cwm Penmachno

The campaign to save a phone box in Cwm Penmachno has triumphed.  This follows the work spearheaded by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, on behalf of around 90 concerned residents.