Local News

Gwaith i ddechrau ar groesfan sebra yng Nglan Conwy

Bydd gwaith ar groesfan sebra a phalmantau'n cychwyn yng Nglan Conwy ddydd Llun (15 Mehefin 2020). Mae hyn yn dilyn wyth mlynedd o ymgyrchu am groesfan ddiogel gan Janet Finch-Saunders AS a'r gymuned leol. Wrth sôn am y gwaith, dywedodd Janet:

Work to Start on Zebra Crossing in Glan Conwy

Zebra crossing and pavement works are to start in Glan Conwy on Monday (15 June 2020).  This follows eight years of campaigning for a safe crossing by Janet Finch-Saunders MS and the local community. Commenting on the works, Janet said:

#SaveOurZoos: ‘Cefnogi ein sŵau gyda symiau canlyniadol Barnett’

Heddiw (10 Mehefin), mae Janet Finch-Saunders AS Aberconwy wedi ysgrifennu heddiw at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru heddiw (10 Mehefin) i amlinellu ei 'phryderon difrifol' ynghylch datganiad a wnaed yn ystod cyfarfod llawn y Senedd ddydd Mercher.