Local News

AS Aberconwy yn galw am addysg ar y Cod Cefn Gwlad

Heddiw (22 Mai), mae Janet Finch-Saunders, Aelod o’r Senedd Aberconwy, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i’r ffordd orau o addysgu’r cyhoedd o’u cyfrifoldebau o dan y Cod Cefn Gwlad.

Aberconwy MS calls for Countryside Code education

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy - Janet Finch-Saunders MS - has today (22 May) called on the Welsh Government to investigate how best to educate the public on their responsibilities under the Countryside Code.

Gwaith Lliniaru Llifogydd ar y gweill yn Llanrwst

Mae cyllid wedi’i sicrhau i ddechrau ar waith lliniaru llifogydd ar stadau Perthi a’r Berllan yn Llanrwst. Disgwylir cychwyn ar y gwaith yn ystod yr haf os yw cymdeithas dai yn cytuno.

Flood Alleviation Works Planned for Llanrwst

Funding has been secured to commence flood alleviation works for the Perthi and Y Berllan estates in Llanrwst.  The works are expected to commence during the summer months if a housing association agrees.

Awards launched to recognise local Welsh-Chinese achievers

The Senedd Member for Aberconwy - Janet Finch-Saunders MS - is calling on constituents from the Welsh-Chinese community to put themselves forward for a new award that is designed to recognise their achievements and contributions to national life.