News

Y Senedd yn pleidleisio i gosbi rhieni

Mae mwyafrif Aelodau Senedd Cymru a bleidleisiodd o blaid gwahardd smacio plant wedi’u disgrifio fel rhai sy’n dewis “pleidleisio i gosbi rhieni”.

 

Finch-Saunders a Chonwy yn sgorio dros bêl-droed ysgolion

Mae Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sefydlu tîm pêl-droed ysgolion i’r sir.

 

Does gan Gonwy ddim tîm o’r fath ar hyn o bryd.

 

AM Opens Aberconwy Mind Community Hub

Aberconwy Mind has started a new community hub in Llandudno.  This was officially opened this week by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy.

 

Finch-Saunders & Conwy Score for School Football

Janet Finch-Saunders AM, Shadow Minister for Children and Young People, has been working with Conwy County Borough Council to establish a schools county football team.

 

Currently there is no such team in Conwy.

 

Have your say - BIG Welsh NHS Survey 2020

After 20 years of Welsh Labour running the NHS in Wales only the Welsh Conservatives will transform our Welsh NHS to make it resilient and able to adapt to patients’ needs now and in the future.