News

AS Aberconwy yn croesawu tro pedol ar raddau

Mae Janet Finch-Saunders, AS Aelod o Senedd Cymru Aberconwy wedi mynd ati heddiw (17 Awst) i groesawu tro pedol gan Lywodraeth Cymru a fydd yn golygu y bydd myfyrwyr Aberconwy yn cael y graddau a ragfynegwyd gan eu hathrawon.

Aberconwy MS welcomes Welsh Government grading U-turn

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (17 August) welcomed a u-turn from the Welsh Government which will see Aberconwy students awarded their teacher predicted grades. 

Strategaeth bTB Llywodraeth Cymru yn fethiant i ffermwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos hon bod 10,974 o anifeiliaid wedi’u lladd yng Nghymru yn ystod y 12 mis hyd at ddiwedd mis Mai 2020, mae Janet Finch-Saunders AS, y Gweinidog Cysgodol dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig, yn gofyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno camau brys i fynd i’r afael â

Welsh Government bTB strategy failing farmers

Following the announcement this week that 10,974 animals were slaughtered in Wales in the 12 months to the end of May 2020, Janet Finch-Saunders MS, Shadow Minister for Climate Change, Energy, and Rural Affairs, is calling on the Welsh Government to take urgent steps to tackle bTB.

 

Cynnydd wrth ailagor ardal chwarae Pen y Dre

Heddiw (12 Awst), mae Janet Finch-Saunders AS Aelod Senedd Cymru Aberconwy wedi croesawu ymrwymiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i agor ardal chwarae yn Llanrwst mewn ffordd ddiogel, unwaith y bydd gwelliannau’n cael eu gwneud i’w gyflwr presennol.