News

Janet's latest column in the North Wales Weekly News

Over the festive holiday many of us will have taken time to visit loved ones and share gestures of good will.

From unwrapping presents to feasting like kings, thanks to the selflessness of others many of us and our families will have experienced some excitement on Christmas day.

Gobaith am Hwb Cyflogaeth i Lanrwst

Mae asiantau gwerthu hen eiddo G.M. Jones ym Mharc Tŷ Gwyn, Llanrwst, wedi cadarnhau bod cynnig wedi’i wneud ar gyfer y ddwy uned ddiwydiannol.

Dylai Busnes Cymru fod “yn fwy effeithiol yn Aberconwy”

Bu galwadau am adolygu effeithiolrwydd Busnes Cymru. Mae hyn yn dilyn canfyddiad Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad dros Aberconwy a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach, mai dim ond 77 menter newydd y mae Busnes Cymru wedi helpu i greu mewn 57 mis.