News

Aberconwy AM Targets Cavity in Dental Care

The Minister for Health and Social Services had to brace himself for severe scrutiny on dental surgery in Betsi Cadwaladr University Health Board this week.  This was as a result of Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, holding the Welsh Government to account for the fact that the

“Cytundeb £9 miliwn Llafur Cymru yn methu busnesau Cymru”

Mae ymrwymiad wedi’i sicrhau ar gyfer busnesau gan y Cadeirydd Trawsbleidiol ar Siopau Bach, Janet Finch-Saunders AC, y bydd y contract gan Lywodraeth Cymru sy’n ganolog i boen meddwl busnesau yng Nghymru, sef apeliadau ynghylch trethi busnes, yn destun craffu.