COVID-19: Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am brofion wythnosol i staff a phreswylwyr cartrefi gofal

Wrth roi sylwadau ar y datganiad heddiw (8 Mehefin) y byddai profion Covid-19 wedi eu cynnal ym mhob cartref gofal erbyn dydd Gwener, dywedodd Janet Finch-Saunders AS – Gweinidog Gofal Cymdeithasol yr Wrthblaid:

“Rhaid bod y Prif Weinidog yn hyderus iawn i ddarogan hyn, ac felly rwy’n gobeithio bod sail gadarn i’w obaith. Dim ond wythnos diwethaf y dywedodd y Gweinidog Iechyd y byddai’n cymryd pythefnos arall i gynnal profion ym mhob cartref gofal.

“Fodd bynnag, mae wedi cymryd bron i fis i ddod yn agos at wneud hyn, a bydd hynny wedi cael effaith ar iechyd preswylwyr a staff.

“Rydym yn adleisio dyhead Mary Wimbury, Prif Weithredwr Fforwm Gofal Cymru, y dylid profi preswylwyr a staff cartrefi gofal… ‘o leiaf unwaith yr wythnos’, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi hyn.”

DIWEDD