Cyngor Conwy yn Cytuno i Gyfarfod Safle ar Ffordd y Frenhines

Heddiw (7 Medi) mae Aelod o’r Senedd Aberconwy - Janet Finch-Saunders AS - wedi croesawu cytundeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i’w chais am gyfarfod safle ar Ffordd y Frenhines, Craig-y-Don, i drafod diogelwch cerddwyr.

Ysgrifennodd Mrs Finch-Saunders at yr Awdurdod Lleol fis diwethaf gyda chais am gyfarfod safle yng ngoleuni pryderon hirsefydlog pobl leol ynghylch goryrru, a'r ddamwain ofnadwy lle cafodd bachgen ifanc ei daro oddi ar ei feic yn dilyn gwrthdrawiad â cherbyd a oedd yn pasio.

Wrth sôn am y sefyllfa ddiogelwch ar Ffordd y Frenhines dywedodd Janet:

“Mae Ffordd y Frenhines yn un o’r prif lwybrau i’n promenâd byd-enwog a busnesau lleol gwych.

“O ystyried pwysigrwydd strategol y briffordd, ei bod yn rhedeg trwy galon ein cymuned, a bod yn rhaid ei chroesi i gael mynediad i gyfleusterau cyhoeddus allweddol ar y ddwy ochr, dydw i ddim yn synnu bod trigolion yn poeni am ddiogelwch cerddwyr.

“Gydag un bachgen wedi cael ei daro i lawr, ac etholwyr yn ofnus wrth groesi’r ffordd, mae’n amlwg bod angen cymryd camau a fydd yn gwella diogelwch.

“Rwy’n croesawu’r newyddion bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cytuno i gynnal cyfarfod safle gyda mi, ac edrychaf ymlaen at drafod pa gamau priodol y gellir eu cymryd”.

DIWEDD