“Cytundeb £9 miliwn Llafur Cymru yn methu busnesau Cymru”

Mae ymrwymiad wedi’i sicrhau ar gyfer busnesau gan y Cadeirydd Trawsbleidiol ar Siopau Bach, Janet Finch-Saunders AC, y bydd y contract gan Lywodraeth Cymru sy’n ganolog i boen meddwl busnesau yng Nghymru, sef apeliadau ynghylch trethi busnes, yn destun craffu. Mae hyn ar ôl iddi astudio’r contract a’r feirniadaeth nad oes unrhyw gyfyngiadau amser ar yr apeliadau, sy’n golygu bod busnesau yn y tywyllwch am flynyddoedd.

 

Yn dilyn ei chwestiynau yn y Senedd, dywedodd Janet:

 

“Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi talu £9,111,080 am waith Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar ardrethi annomestig a’r dreth gyngor ar gyfer 2019-20.

 

“Mae arian y trethdalwr yn cael ei ddefnyddio, ymhlith pethau eraill, i dalu am ddisgwyliad y bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn clirio 3,000 o apeliadau, a darparu gwasanaeth cwsmeriaid amserol a phriodol.

 

“Fel y byddai busnesau ledled Cymru, gan gynnwys yma yn Aberconwy, yn cytuno, does dim gwasanaeth amserol yn cael ei ddarparu.

 

“Mae rhai o fy etholwyr wedi aros dros ddwy flynedd ers 2017 i’w hapeliadau ynghylch ardrethi annomestig gael eu prosesu’

 

“Mae hyn mewn cyfnod lle na all rhai etholwyr fforddio swm y trethi busnes y mae’r Swyddfa yn ei ddweud y maen nhw’n gyfrifol amdanyn nhw, ac maen nhw’n gorfod ceisio cadw’r ddysgl yn wastad.

 

“Mae cytundeb £9 miliwn Llafur Cymru yn methu busnesau Cymru ac yn niweidio’r stryd fawr, felly rwy’n falch o fod wedi sicrhau ymrwymiad y bydd y Gweinidog sy’n gyfrifol am gyngor cyfreithiol yn edrych ar y Cytundeb Lefel Gwasanaeth dan sylw.

 

“Mae gennym amser i amrywio’r Cytundeb presennol, ac o leiaf paratoi’n bositif ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.”

 

DIWEDD

 

Nodiadau:

 

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â chyfrifoldebau ei ‘swyddog y gyfraith’): Asiantaeth y Swyddfa Brisio