Diogelu Morloi Llandudno

Mae’r RSPCA a Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, yn gofyn i’r cyhoedd “gymryd camau bychain i achub morloi Llandudno”.

 

Mae hyn ar ôl i’r Aelod Cynulliad fod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Mostyn Estates, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a thrigolion lleol i gyflwyno cod ymddygiad morol yn llwyddiannus ar gyfer llongau/ cychod hamdden sy’n cael eu lansioo lithrfeydd sy’n eiddo i Gyngor Conwy a gweld arwydd addysgiadol ar Drwyn y Fuwch. Hefyd, daw’r alwad yn sgil gweld morloi wedi’u hanafu yn Pigeon’s Cove, Pen y Gogarth, dros y penwythnos.

 

Mewn ymdrech i ddiogelu’r morloi, dywedodd Janet:

 

“Rydym ni’n ffodus dros ben o gael cymaint o forloi llwyd a harbwr yn gorffwys yma.

 

“Maen nhw’n cyfrannu at ein hamgylchedd unigryw, ac wedi dod yn atyniadau poblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr, sy’n cadw pellter diogel.

 

“Rydw i wedi bod wrthi’n rhagweithiol yn diogelu’r morloi ers 2016.

 

“Bellach, mae gennym ni god ymddygiad ar waith ar gyfer defnyddwyr cychod, a diolch i Mostyn Estates, arwydd yn atal cerddwyr, perchnogion cŵn, mynyddwyr a’r cyhoedd rhag mynd yn rhy agos i Borth Dyniewaid.

 

“Rydym ni wedi clywed sôn dros y Nadolig am bobl a’u cŵn yn mynd at y morloi hyn sy’n gorffwys.

 

“Rydw i’n cefnogi apêl yr RSPCA ac yn annog pawb i gymryd camau bychain i achub morloi Llandudno, fel cadw eu cŵn ar dennyn, peidio â gadael leiniau pysgota a barcuta ar draethau, a pheidio â mynd yn agos at y morloi pan fyddan nhw’n gorffwys. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod ein poblogaeth gynyddol o forloi yn parhau i ffynnu.”

 

Nodiadau:

 

Os ydych chi’n gweld morlo wedi’i anafu, cysylltwch â’r RSPCA ar 0300 1234 999

 

RSPCA issues warning after injured seal seen on Llandudno's Great Orme

 

Janet Finch-Saunders AM: Leads call for a voluntary Code of Conduct to protect Angel Bay Seals