Finch-Saunders a Chonwy yn sgorio dros bêl-droed ysgolion

Mae Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sefydlu tîm pêl-droed ysgolion i’r sir.

 

Does gan Gonwy ddim tîm o’r fath ar hyn o bryd.

 

Ers iddi ysgrifennu atynt, mae’r awdurdod lleol wedi dweud y bydd yn ymdrechu i sefydlu tîm yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

 

Mewn ymateb, dywedodd Janet:

 

“Efallai fod diffyg tîm sirol wedi golygu fod disgyblion wedi colli cyfle i gynrychioli Cymru mewn gemau, fel rhai yn erbyn yr Alban, Iwerddon, Cyprus a Malta.

 

“Mae gennym gyfoeth o ddoniau chwaraeon yn ein sir, a dwi’n falch bod yr awdurdod lleol yn rhannu fy uchelgais o sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle gorau posib i gystadlu ar y lefel uchaf.

 

“Mae athrawon addysg gorfforol a thimau lleol yn gwneud cyfraniad gwych, ond byddai tîm sirol yn sicrhau llwyddiant triphlyg i’n pêl-droedwyr ifanc uchelgeisiol.

 

“Rwyf wrth fy modd o ddeall bod cynlluniau ar droed i ffurfio carfan y flwyddyn academaidd nesaf”.

 

DIWEDD