Gwaith lliniaru llifogydd gam yn nes yn Llanrwst

Ar ôl sicrhau arian ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd ar gyfer stadau Perthi a'r Berllan, Llanrwst, cafwyd cadarnhad bod y cynllun gam yn nes at gael ei roi ar waith.

Ar ôl gweithio ar y mater hwn ers mis Mawrth 2019, mae Janet Finch-Saunders AS bellach wedi clywed y canlynol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

  • Daethpwyd i gytundeb gyda'r gymdeithas tai i gyflawni'r gwaith
  • Mae'r gymdeithas tai wedi dweud byddant yn rhoi gwybod i'w trigolion yn ystod yr wythnosau nesaf am y gwaith arfaethedig
  • Y bwriad yw dechrau arni ar 10 Awst 2020

Wrth sôn am y datblygiad cadarnhaol, dywedodd Mrs Finch-Saunders:

“Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod llai o beryglon llifogydd i drigolion a busnesau Llanrwst a'r cylch.

“Bues i'n chwilio'n ddyfal am gymorth i ystadau Perthi a'r Berllan oedd mewn cyflwr difrifol wedi storm Ciara.

“Mae'r ffaith fod y gymdeithas tai wedi cytuno a'r gwaith ar fin cychwyn ar 10 Awst 2020 yn newyddion gwych.

“Hoffwn ddiolch i'r holl drigolion am ddangos ffydd ynof i ddwyn yr awdurdodau perthnasol i gyfrif drostynt, ac i Gyngor Conwy am gydweithio i sicrhau bod y gwaith parhaol brys yn bosib".

DIWEDD

Dogfen:

  • Ymateb i'r Aelod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Nodiadau:

Llun:

  • Cyfarfod cyhoeddus llifogydd 2020

Attachments

Attachment Size
Ymateb i'r Aelod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 190.85 KB