Labour failure to freeze Council Tax hit families/Mae methiant Llafur i rewi Treth Cyngor yn taro teuluoedd

Responding to Ed Miliband’s speech to the Welsh Labour conference, Janet Finch-Saunders AM, Shadow Minister for Local Government, said:

 

"It’s a bit rich for the Labour leader to talk of families struggling with tax bills, when it was the Welsh Labour Government who refused to pass on the freeze in Council Tax.

 

"Welsh Labour Ministers received almost £40million from the Conservative-led UK Coalition to freeze Council Tax in Wales but decided to spend it on their own pet projects instead of helping hard-pressed families and pensioners.

 

"Welsh Conservatives are committed to freezing Council Tax to deliver value for money for hardworking taxpayers."

Wrth ymateb i araith Ed Miliband i gynhadledd Llafur Cymru, dywedodd Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol:

 

"Mae'n anodd credu bod arweinydd y Blaid Lafur yn siarad am y drafferth a wynebwyd gan deuluoedd gyda biliau treth, pan wnaeth Llywodraeth Llafur Cymru wrthododd drosglwyddo'r rhewi yn y Dreth Gyngor.

 

"Wnaeth Gweinidogion Llafur Cymru derbyn bron i £ 40 miliwn oddi wrth Lywodraeth y DU a arweinir gan y Ceidwadwyr i rewi Treth Gyngor yng Nghymru, ond penderfynodd ei wario ar eu hoff brosiectau eu hunain yn lle helpu teuluoedd dan bwysau a phensiynwyr.

 

"Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymrwymo i rewi’r Dreth Cyngor er mwyn gyflawni gwerth am arian i drethdalwyr sy'n gweithio'n galed."