Lansio llyfr coffa ar gyfer pawb sydd wedi marw yn sgil y pandemig COVID-19

Mae Janet Finch-Saunders AS – Aelod o Senedd Cymru Aberconwy – yn annog teulu, ffrindiau neu ofalwyr y rhai sydd weddi marw yn sgil COVID-19 i’w anrhydeddu drwy gofeb ar-lein newydd. Heddiw (22 Mai), lansiwyd ‘Remember Me’, llyfr coffa ar-lein newydd ar gyfer pawb oedd yn byw yn y DU sydd wedi marw yn sgil y pandemig coronafeirws. Gwahoddir pobl o bob ffydd a chredo i gyfrannu at Remember Me drwy gyflwyno enw, llun a neges fer i anrhydeddu’r sawl fu farw ar wefan Remember Me.

Lansiwyd Remember Me yn Eglwys Gadeiriol St Paul yn Llundain, lle recordiodd aelodau o gôr ddarn arbennig o gerddoriaeth fel anthem ar gyfer y llyfr coffa. Y bwriad yw y bydd y wefan Remember Me yn dod yn gofeb ffisegol yn yr Eglwys Gadeiriol gyda chynlluniau wedi’u cymeradwyo ar gyfer cyntedd mewnol newydd yng nghroesfa’r Gogledd, a fydd, yn amodol ar gyllid, yn gofeb deilwng i bawb sydd wedi marw yn sgil y pandemig.

Wrth siarad am y fenter, dywedodd Janet:

"Rwy’n croesawu menter llyfr coffa digidol Remember Me yn fawr. Cydymdeimladau dwys i bawb sydd wedi colli anwyliaid i’r pandemig COVID-19 byd-eang.

“Yn y cyfnod heriol iawn hwn, mae’n hollbwysig ein bod yn cofio’r straeon dynol sydd wrth wraidd yr ystadegau. Mae Remember Me yn cynnig cyfle i rannu eu straeon a myfyrio amdanynt. Rwy’n annog unrhyw un sydd wedi colli rhywun i’r feirws i dalu teyrnged iddynt ar wefan Remember Me.

Meddai Deon Eglwys Gadeiriol St Paul, y Tra Pharchedig David Ison:

"Am ganrifoedd, mae Eglwys Gadeiriol St Paul wedi bod yn lle i gofio effaith bersonol a chenedlaethol trasiedïau mawr, o golledion yn ystod rhyfel i ddinistr tân Grenfell Tower. Rydym ni wedi clywed cymaint o hanesion trist gan y rhai sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig, ac mae’n meddyliau a’n gweddïau gyda nhw. Mae pob person yn werthfawr ac yn haeddu cael eu cofio.

DIWEDD

Nodiadau:

  • Gall aelodau’r cyhoedd gofrestru manylion eu perthynas neu ffrind ‘Remember Me: A book of remembrance for the UK’ yn: www.rememberme2020.uk