Llywodraeth Cymru yn methu’r nod gyda pholisi gwael ar sesiynau hyfforddi

Mae Janet Finch-Saunders AS, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig, wedi ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn gofyn am esboniad gwyddonol pan na all pobl ifanc y wlad gael mynediad at wersi hyfforddi gan gadw pellter cymdeithasol.

O 22 Mehefin, bydd rhai cyfyngiadau ar ddefnyddio cyrtiau chwaraeon awyr agored yn cael eu llacio, ond bydd yn rhaid cadw rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae’r rheoliadau’n ymwneud â chwaraeon cyswllt neu dîm ar waith o hyd. Roedd y newid yn dipyn o hwb i ddarpar gystadleuwyr y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, sy’n cael ailafael yn eu rhaglenni hyfforddi nawr.

Wrth siarad am y sefyllfa, dywedodd Janet:

“Rwy’n croesawu’r newidiadau hynny sy’n caniatáu i’n hathletwyr gorau gael mynediad at gyfleusterau a chymorth i hyfforddi ledled Cymru a gweddill y DU. Fodd bynnag, ni fyddai’r athletwyr hyn wedi cyrraedd eu safonau uchel heb flynyddoedd o ymarfer a gwaith caled.

“Rwy’n bryderus iawn bod y penderfyniad i ganiatáu i neb heblaw’r athletwyr gorau hyfforddi yn benderfyniad gwael. Mae llawer o bobl ifanc, ddawnus wedi cysylltu â mi sydd wedi’u hatal rhag gallu cymryd rhan yn eu gweithgareddau arferol.

“Os yw’n plant yn cael mynd i’r ysgol ac ymweld â siopau gyda’u rhieni, mae’n rhaid i’r Dirprwy Weinidog egluro’r wyddoniaeth sy’n eu hatal rhan mynd i sesiynau hyfforddi 1-1, gan gadw pellter cymdeithasol, neu grŵp pêl-droed bach heb gysylltiad corfforol.

“Mae gennym gyfoeth o ddoniau chwaraeon ifanc yma yng Nghymru. Mae hyrwyddo chwaraeon yn bwysig i ddatblygiad personol ein plant, gan fagu hyder a chryfhau sgiliau gwaith tîm. Gofynnaf i Lywodraeth Cymru ailystyried y rheolau sy’n atal mynediad at sesiynau hyfforddiant chwaraeon ar gyfer ein pobl ifanc.”

DIWEDD

Llun: Gan Connor Coyne, Unsplash