Mae angen ymestyn profion gofal cymdeithasol i fynd i’r afael â’r cynnydd yn y Gogledd, meddai AS

Heddiw, mae Janet Finch-Saunders AS – Aelod o’r Senedd Aberconwy – wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r cynnydd sylweddol diweddar mewn achosion o COVID-19 yn y Gogledd drwy ymestyn profion ymhellach yn y sector gofal cymdeithasol. Dengys ffigurau a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bod y Gogledd (ar 30 Mai 2020) yn parhau i gofnodi’r nifer uchaf o achosion COVID-19 positif o holl ranbarthau Cymru.

Mae Gweinidog Gofal Cymdeithasol yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig hefyd wedi mynegi ei phryderon am gasglu ystadegau COVID-19, yn enwedig o ran yr unigolion sy’n derbyn gofal cartref a chymunedol.

Yn siarad am y sefyllfa, dywedodd Janet Finch-Saunders AS:

“Rwy’n rhannu pryderon fy etholwyr ynghylch y newyddion mai’r Gogledd sy’n cofnodi’r nifer uchaf o brofion COVID-19 positif y tu allan i Gaerdydd. Mae’r data diweddaraf i gael ei gyhoeddi yn datgelu gwir sefyllfa ein rhanbarth.

“Gyda demograffeg hŷn yn bennaf yn Aberconwy, rydw i wedi pledio ers tro y dylid ymestyn profion ledled y sector gofal cymdeithasol. Beth bynnag fo’r lleoliad neu faint y gymuned, dylid profi pawb sy’n derbyn cymorth gofal cymdeithasol os yw Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu ein staff rheng flaen dewr.

“Mae angen gwireddu’r addewidion. Felly, rwy’n erfyn ar Weinidogion Cymru i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb o ran profion rhwng ein sectorau gofal cymdeithasol a gofal iechyd ar unwaith.

“Rydw i hefyd yn poeni am yr anwybodaeth dreiddiol o ran ystadegau COVID-19 a lleoliadau gofal cartref. Mae angen diweddariadau amlach a mwy o ddealltwriaeth o’r data os yw Llywodraeth Cymru yn mynd i lwyddo o gwbl yn ei phrotocol profi, olrhain, diogelu.”

DIWEDD