Wythnos Gofalwyr 2020: ‘Yn awr, yn fwy nag erioed mae’n rhaid i ni werthfawrogi ein gofalwyr’

Mae gan Janet Finch-Saunders AS - Gweinidog Gofal Cymdeithasol yr Wrthblaid - neges arbennig i bob gofalwr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2020. Meddai:

“O wythnos i wythnos, mae gofalwyr yn gwneud gwaith anhygoel yng Nghymru dros deulu, ffrindiau a chymdogion. Mewn sawl achos, byddai bywyd arferol yn galed iawn heb y cymorth a’r gefnogaeth maen nhw’n ei roi.

“Ond mae Wythnos Gofalwyr 2020 yn digwydd ar adeg go eithriadol.

“Mae pandemig y Coronafeirws a’r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar fywydau pawb, rhai am byth. Ni ddaeth llawer o bethau positif o’r pandemig, ond mae gwir werth gofalwyr yn ein cymunedau yn rhywbeth y dylem bob amser ei gofio ac yn rhywbeth sy’n ein calonogi”.

“Ar ran y Ceidwadwyr Cymreig, diolch i chi ofalwyr, yn awr yn fwy nag erioed, rydym yn gwerthfawrogi popeth rydych chi’n ei wneud.”

DIWEDD