Y Cynnig Gofal Plant: ‘Mae angen i’r Dirprwy Weinidog egluro pethau’

Wrth roi sylwadau ar y datganiad ynghylch y Cynnig Gofal Plant, dywedodd Janet Finch-Saunders, Gweinidog Plant yr Wrthblaid:

“Mae’n bryd i’r Dirprwy Weinidog fod yn fwy clir wrth weithredu. Ar un llaw mae’n dweud wrth leoliadau gofal plant y dylent ddechrau cynllunio ar gyfer cynyddu gweithrediadau o 29 Mehefin, ond ar y llaw arall mae’n gwrthod cadarnhau hyn tan 18 Mehefin, ond mae angen eglurder ar y sector nawr.

“Rydym hefyd angen adolygiad brys o’r penderfyniad i wahardd am ddau fis pellach unrhyw geisiadau newydd am y Cynnig Gofal Plant.

“Mae’r pandemig hwn yn newid y sefyllfa economaidd yng Nghymru yn sylweddol, felly bydd llawer o rieni nad oeddent o bosibl yn gymwys i’w dderbyn o’r blaen yn gallu ei hawlio nawr.

“Mae angen i ni sicrhau bod cymorth ar gael i bob rhiant sy’n gweithio wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio.”

DIWEDD