News

Trychineb Cardiaidd Cymru

Mae Mark Drakeford AC, y Prif Weinidog, wedi gwrthod gwneud adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Cymru’s Cardiac Catastrophe

Mark Drakeford AM, First Minister, has refused to make cardiopulmonary resuscitation (CPR) a compulsory part of the new curriculum.

“Decade of decline” in North Wales A&E

The Minister for Health and Social Services failed to address urgent calls for review and reform of the A&E department at Ysbyty Glan Clwyd this week.  This was requested by Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Social Care, as she highlighted the fact that Ysbyty Glan Clwyd has the worst

Diogelu Morloi Llandudno

Mae’r RSPCA a Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, yn gofyn i’r cyhoedd “gymryd camau bychain i achub morloi Llandudno”.