News

Llwybr Beicio RSPB Conwy - Yn ôl ar y Trac

Heddiw (04 Medi), cafwyd adroddiad gan yr Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - Janet Finch-Saunders AS - am y cynnydd cadarnhaol a wnaed ar gynigion ar gyfer llwybr beicio/troed sy'n cysylltu Cyffordd Llandudno â Glan Conwy trwy RSPB Conwy, yn sgil cyfarfod llwyddiannus o randdeiliaid allweddol a dr

Bwrw iddi yn y rhyfel yn erbyn gwastraff plastig yng Nghymru

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos hon y bydd Llywodraeth y DU yn cynyddu’r tâl am fagiau untro yn Lloegr i 10c o Ebrill 2021, mae Janet Finch-Saunders AS, Gweinidog yr Wrthblaid dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud yr un peth.

RSPB Conwy Cycle Path Back On Track

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (04 September) spoken of positive progress on proposals for a cycle/foot path connecting Llandudno Junction to Glan Conwy via RSPB Conwy, following her organisation of a successful socially distanced meeting of

“Step up the War Against Plastic Waste in Wales”

Following the announcement this week that the UK Government will increase the single-use carrier bag charge to 10p from April 2021 in England, Janet Finch-Saunders MS, Shadow Minister for Climate Change, Energy, and Rural Affairs, has called on the Welsh Government to do the same.

Aberconwy MS applauds Antiques Roadshow success at reopened Bodnant Gardens

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (04 September) heralded the success of a socially distanced production shoot following her visit to the BBC’s Antiques Roadshow, which has been filming at a historic venue in the heart of Conwy county. 

Campaign success as Welsh Government pledges to use more wool in public buildings

The Welsh Conservatives’ Shadow Minister for Climate Change, Energy and Rural Affairs – Janet Finch-Saunders MS – has today (03 September) spoken of her delight at the Welsh Government’s decision to use more Welsh wool in public buildings, following a letter of request from Mrs Finch-Saunders las

#WythnosCaruCigOen: Galw am estyn oes silff Cig Oen Cymru

Heddiw (02 Medi) mae Gweinidog yr Wrthblaid dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig y Ceidwadwyr Cymreig - Janet Finch-Saunders AS - wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn galw am well hyfforddiant a chymorth ariannol i wella oes silff cig oen Cymru.

#LoveLambWeek: Calls to extend shelf-life of Welsh Lamb

The Welsh Conservatives’ Shadow Minister for Climate Change, Energy and Rural Affairs – Janet Finch-Saunders MS – has today (02 September) written to the Welsh Government to call for better training and funding support to improve the shelf life of Welsh lamb.