News

Gobaith am Hwb Cyflogaeth i Lanrwst

Mae asiantau gwerthu hen eiddo G.M. Jones ym Mharc Tŷ Gwyn, Llanrwst, wedi cadarnhau bod cynnig wedi’i wneud ar gyfer y ddwy uned ddiwydiannol.

Dylai Busnes Cymru fod “yn fwy effeithiol yn Aberconwy”

Bu galwadau am adolygu effeithiolrwydd Busnes Cymru. Mae hyn yn dilyn canfyddiad Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad dros Aberconwy a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach, mai dim ond 77 menter newydd y mae Busnes Cymru wedi helpu i greu mewn 57 mis.

 

50% o Wasanaethau Bws TrawsCymru yn methu’r Targed

Er i Lywodraeth Cymru gadarnhau bod contractau TrawsCymru yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr sicrhau bod 95% o wasanaethau yn rhedeg ar amser, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, a Gweinidog Pobl Hŷn yr Wrthblaid, wedi canfod na lwyddodd 50% o wasanaethau i fodloni’r targed yn

“Constructive Progress” on RSPB Conwy Cycle Path

Following almost two decades of campaigning for a cycle path linking Conwy and Glan Conwy via the RSPB, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, has secured “constructive progress” on seeing its development.

50% of TrawsCymru Bus Services miss Target

Despite the Welsh Government confirming that TrawsCymru contracts require operators to ensure 95% of services run on time, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Shadow Minister for Older People, has found that 50% of services did not meet the target in 2018/19.