News

Cynllun Llywodraeth Cymru yn methu

Mae Janet Finch-Saunders, Gweinidog yr Wrthblaid dros Ofal Cymdeithasol, wedi pwyso ar y Prif Weinidog i fynd i’r afael â methiant cynllun gwella iechyd y geg Llywodraeth Cymru, Gwên am Byth. Mae hyn yn dilyn gwaith ymchwil gan Janet Finch-Saunders sy’n dangos nad oedd gan tua 4,600 o breswylwyr

Calls for an Institute of Technology in North Wales

During the debate in the Senedd on workforce skills, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Chairman of the Cross-Party Group on Small Shops, called on the Welsh Government to establish an Institute of Technology in North Wales so to help tackle the skills shortage.

 

“Decay” in Welsh Government Scheme

Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Social Care, has put pressure on the First Minister to address the “decay” in the Welsh Government’s Gwên am Byth oral health improvement scheme.  This followed her finding that around 4,600 care homes residents participating in the scheme did not have a