News

Cynnydd yn nifer y babanod sy’n destun achosion gofal ledled Cymru

Ers cyhoeddi astudiaeth sy’n cyflwyno’r darlun cyntaf erioed o faint o fabanod newydd-anedig a phlant bach sy’n destun achosion gofal yng Nghymru, mae Janet Finch-Saunders, Gweinidog yr Wrthblaid dros Blant a Gofal Cymdeithasol, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys er mwyn helpu i eg

“Methiannau sylweddol” Cyngor Tref Penmaenmawr

Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cronfeydd ariannol wrth gefn Cyngor Tref Penmaenmawr wedi’u defnyddio bron i gyd a bod angen cyflwyno toriadau brys i gydbwyso’r llyfrau, a bod trigolion lleol wedi codi pryderon difrifol, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei hadolygiad o gyfrifon y

Latest column in the North Wales Weekly News

Almost 4,000 homes in Conwy are managed by Cartrefi Conwy.

The independent not-for-profit Registered Social Landlord undertook this responsibility when the homes were transferred from Conwy County Borough Council in 2008.

Increase in the number of babies subjected to care proceedings across Wales

Following the publication of the study which provides the first-ever picture of the extent to which newborn babies and infants are subject to care proceedings in Wales, Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Children and Social Care, has called on the Welsh Government to take urgent action to