News

“Yr amser delfrydol i ysbrydoli gwell gweithgarwch corfforol”

Gan fod Cymru wedi gorffen yn bedwerydd yng Nghwpan Rygbi’r Byd, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, a Gweinidog yr Wrthblaid dros Ofal Cymdeithasol, Plant, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn, wedi galw am ymdrech fawr i annog unigolion i wneud gweithgarwch corfforol.

Llwyddiant i Barc Cenedlaethol Eryri

Wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wynebu her ariannol a fyddai wedi newid y Parc Cenedlaethol yn sylweddol, mae £1,858,540 miliwn yn ychwanegol wedi’i sicrhau ar gyfer Eryri.

Success for Snowdonia National Park

With Snowdonia National Park Authority facing a cash cliff edge which would have drastically changed the National Park, an extra  £1,858,540 million has been secured for Snowdonia.  This follows a strong campaign by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, to help reverse the threat o

“Our Hospices Deserve More Money”

St David’s Hospice and Tŷ Gobaith have been championed in the Senedd as part of the Welsh Conservative debate on Hospice and Palliative care in Wales.