News

Emergency Question: Flooding in the Conwy Valley

Janet:

Will the Minister make a statement on Welsh Government efforts to alleviate the situation facing residents in the Conwy Valley following recent floods?

 

Lesley Griffiths AM, Minister for Environment, Energy, and Rural Affairs:

Galwad am Athrofa Dechnoleg yn y Gogledd

Yn ystod dadl yn y Senedd ar sgiliau’r gweithlu,  galwodd Janet Finch-Saunders, AC Aberconwy, a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach, ar Lywodraeth Cymru i ffurfio Athrofa Dechnoleg yn y Gogledd er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau.