News

Y Senedd yn pleidleisio i gosbi rhieni

Mae mwyafrif Aelodau Senedd Cymru a bleidleisiodd o blaid gwahardd smacio plant wedi’u disgrifio fel rhai sy’n dewis “pleidleisio i gosbi rhieni”.

 

Finch-Saunders a Chonwy yn sgorio dros bêl-droed ysgolion

Mae Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sefydlu tîm pêl-droed ysgolion i’r sir.

 

Does gan Gonwy ddim tîm o’r fath ar hyn o bryd.