News

“Cynnydd cadarnhaol tuag at Gyllid Ysgolion Digonol”

Ar ôl i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gyhoeddi Adroddiad Cyllido Ysgolion yng Nghymru, ac i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru dderbyn pob argymhelliad yn ystod y ddadl ddoe, mae Janet Finch-Saunders, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, ac aelod o’r Pwyllgor Addysg,

“Positive Progress towards Sufficient School Funding”

Following the publication of the School Funding in Wales Report by the Children, Young People and Education Committee, and the acceptance of all recommendations by the Welsh Government and National Assembly for Wales during yesterday’s debate, Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Children an

Aberconwy AM Supports NFU’s Calls for RDP review

Calls are being made by NFU and Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, for an urgent review of the Rural Development Programme (RDP) in Wales. This comes as a result of the Welsh Government’s proposals for post-Brexit farming in Sustainable Farming and our Land. 

 

Cynnydd yn nifer y babanod sy’n destun achosion gofal ledled Cymru

Ers cyhoeddi astudiaeth sy’n cyflwyno’r darlun cyntaf erioed o faint o fabanod newydd-anedig a phlant bach sy’n destun achosion gofal yng Nghymru, mae Janet Finch-Saunders, Gweinidog yr Wrthblaid dros Blant a Gofal Cymdeithasol, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys er mwyn helpu i eg

“Methiannau sylweddol” Cyngor Tref Penmaenmawr

Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cronfeydd ariannol wrth gefn Cyngor Tref Penmaenmawr wedi’u defnyddio bron i gyd a bod angen cyflwyno toriadau brys i gydbwyso’r llyfrau, a bod trigolion lleol wedi codi pryderon difrifol, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei hadolygiad o gyfrifon y