News

'Safely reopen public transport network to support commuters'

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (27 July) urged the Welsh Government to do more to open Wales’ public transport network to non-essential travellers and local commuters. 

Gweinidog yr Wrthblaid yn croesawu treialon maes brechlyn TB gwartheg

Yn dilyn cyhoeddiad y bydd treialon brechlyn TB yn cael eu cynnal yng Nghymru a Lloegr, a allai alluogi datblygiad brechlyn gwartheg erbyn 2025, mae Janet Finch-Saunders AS, Gweinidog Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yr Wrthblaid, wedi rhybuddio na all Llywodraeth Cymru roi ffermwyr drwy b

Shadow Minister welcomes Bovine TB vaccine field trials

Following the announcement that TB vaccine trials will take place in Wales and England, which could enable the deployment of a cattle vaccine by 2025, Janet Finch-Saunders MS, Shadow Minister for Climate Change, Energy, and Rural Affairs, has warned that the Welsh Government cannot subject farmer

‘Swyddi coler werdd yn ganolog wrth i Gymru ddod dros COVID-19’

Heddiw (22 Gorffennaf), anogodd Janet Finch-Saunders AS - Gweinidog Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig -Lywodraeth Cymru i dargedu’n ofalus eu cynlluniau adferiad economaidd i sbarduno ‘swyddi coler werdd’ sy’n cynorthwyo’r sectorau hynny sydd wedi’u heffeit