Receive Email Updates

Stay informed on the latest news.

Featured Story

Yr wythnos hon, methodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol â mynd i’r afael â galwadau brys i adolygu a diwygio’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Glan Clwyd. Cyflwynwyd y cais am adolygiad gan Janet Finch-Saunders, Gweinidog yr Wrthblaid dros Ofal Cymdeithasol, wrth iddi nodi mai Adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Glan Clwyd sy’n perfformio waethaf yng Nghymru. Dro ar ôl tro, mae’r adran hon wedi methu â chyrraedd y targed i 95 y cant o gleifion gael eu gweld o fewn pedair awr.

 

News

Facebook

Contact Me

Constituency Office
01492 871198
29 Madoc Street, Llandudno, Conwy LL30 2TL

Photo Gallery