Contact

Constituency Office
01492 871198
29 Madoc Street, Llandudno, Conwy LL30 2TL

Please complete all the * marked boxes, together with a brief description of your reason for contact.

Thank You.

My office receives a very large number of phone calls, emails and letters each day and I hope to be able to reply to you as quickly as possible.

Please note that there is a strict Assembly protocol that means I can only take up casework on behalf of my own constituents. If you are a constituent, please ensure (if you have not already done so) that you have provided your full name, address including postal code, and contact telephone number to confirm that you are my constituent.

Sometimes people contact me on behalf of a friend or relative. If that person is an adult, then unless you hold power of attorney or similar, I will need to have a written authorisation signed by that person in order to take any action. This is a requirement of data protection laws.

Cwblhewch yr holl focsys sydd wedi’u marcio â *, ynghyd â disgrifiad cryno o’ch rheswm dros gysylltu.

Diolch.

Mae fy swyddfa yn derbyn llawer iawn o alwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau bob dydd ac rwy’n gobeithio gallu’ch ateb cyn gynted â phosibl.

Noder bod protocol llym gan y Cynulliad sy’n golygu y gallaf ond fynd i’r afael â gwaith achos ar ran fy etholwyr fy hun. Os ydych chi’n etholwr, gofalwch (os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes) eich bod yn darparu’ch enw llawn, cyfeiriad, gan gynnwys cod post, a rhif ffôn cyswllt i gadarnhau eich bod yn fy etholaeth.

Mae pobl yn cysylltu â mi ar ran ffrind neu berthynas o bryd i’w gilydd. Os yw’r person hwnnw yn oedolyn, os nad oes gennych chi atwrneiaeth neu gyffelyb, byddaf angen caniatâd ysgrifenedig wedi’i lofnodi gan y person hwnnw er mwyn gallu cymryd unrhyw gamau. Mae hyn yn ofynnol yn ôl y deddfau diogelu data.