Receive Email Updates

Stay informed on the latest news.

Featured Story

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r wythnos hon y dylai cleifion yng Nghymru fedru cael gafael ar Orkambi a Symkevi: cyffuriau newid bywyd i bobl â ffibrosis systig. Erbyn hyn mae yna gytundeb mewn egwyddor ar delerau gyda Vertex Pharmaceuticals, a ddylai weld cleifion â'r flaenoriaeth uchaf yn cael triniaeth ym mis Rhagfyr a phob claf cymwys yn cael cynnig triniaeth o 2020 ymlaen. 

 

Mae hyn yn dilyn blynyddoedd o waith gan Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, gyda nifer o’i hetholwyr bellach yn gallu cael gafael ar y cyffur.

 

News

Facebook

Contact Me

Constituency Office
01492 871198
29 Madoc Street, Llandudno, Conwy LL30 2TL

Photo Gallery