Rowen Advice Surgery / Cymhorthfa Gyngor

Date
Friday, 2nd March 2018

Rowen

Advice Surgery / Cymhorthfa Gyngor

Friday 2nd March, 11am – 12pm / Dydd Gwener 2 Mawrth, 11yb – 12yp

Rowen Memorial Hall, Llannerch Estate, Rowen, Conwy, LL32 8YA / Neuadd Goffa Rowen, Ystâd Llannerch, Rowen, Conwy, LL32 8YA

Please phone 01492 871 198 to make an appointment / Ffoniwch 01492 871198 i wneud apwyntiad