Save The T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog Bus Service / Achub Gwasanaeth Bws T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog

Llew Jones has given notice to terminate the T19 service which they currently operate between Llandudno and Blaenau Ffestiniog.

The operator has explained that termination is being pursued because the huge reduction in passengers since the COVID-19 pandemic, and no indications that the numbers will recover any further, has made the T19 increasingly financially unviable.

Mae Llew Jones wedi rhoi gwybod y bydden yn stopio'r gwasanaeth T19 y maen nhw'n ei weithredu ar hyn o bryd rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog.

Mae'r gweithredwr wedi egluro bod hyn yn dilyn gostyngiad enfawr yn nifer y teithwyr ers COVID-19, a bod y diffyg arwydd y bydd y niferoedd yn gwella ymhellach yn neud y sefyllfa ariannol yn heriol. 

Save The T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog Bus Service / Achub Gwasanaeth Bws T19 Llandudno - Blaenau Ffestiniog

  • Current Your Opinion / Eich Barn
  • Your details
Would you like to see the T19 service continue? Fasa chi'n hoffi gweld y gwasanaeth T19 yn parhau?
Should the Welsh Government, Conwy Council, and Gwynedd Council subsidise the service with taxpayers money? A ddylai Llywodraeth Cymru, Cyngor Conwy, a Chyngor Gwynedd gefnogi’r gwasanaeth gydag arian trethdalwyr?