Surgeries/Cymorthfeydd

I regularly host Community Advice Surgeries across Aberconwy. These give me the opportunity to meet with residents to hear their views and concerns, and raise matters on their behalf.

 

Cymhorthfa Rowen Surgery

Friday 27 September / Dydd Gwener 27 Fedi, 14:30-15:30

Rowen Memorial Hall, Rowen, Conwy Valley, Conwy, LL32 8YA / Neuadd Goffa Rowen, Rowen, Conwy Valley, Conwy, LL32 8YA.

 

Cymhorthfa Conwy Surgery

Friday 18 October / Dydd Gwener 18 Hydref, 14:30-15:30

Conwy Library, Civic Hall, Castle St., Conwy, LL32 8AY/ Llyfrgell Conwy, Y Neuadd Ddinesig, Stryd y Castell, Conwy LL32 8AY.

 

Cymhorthfa Deganwy Surgery

Friday 18 October/ Dydd Gwener 18 Hydref, 16:00 – 17:00

Llanrhos Old School Hall, 3 Conwy Rd., Llanrhos, Llandudno, LL30 1RW / Hen Ysgol Llanrhos, Conwy Rd., Llanrhos, Llandudno, LL30 1RW.

 

Cymhorthfa Dwygyfylchi Surgery

Friday 8 November / Dydd Gwener 8 Tachwedd 11:30-12:30

Dwygyfylchi Parish Church Hall, Ysguborwen Rd., Dwygyfylchi, LL34 6RS / Neuadd Blwyf Dwygyfylchi, Ffordd Ysguborwen, Dwygyfylchi, LL34 6RS.

 

Cymhorthfa Penrhyn Bay Surgery

Friday 8 November / Dydd Gwener 8 Tachwedd 14:30-15:30

Penrhyn Bay Library, Llandudno Rd., Penrhyn Bay, Llandudno, LL30 3HN / Llyfrgell Bae Penrhyn, Llandudno Rd., Bae Penrhyn, Llandudno,LL30 3HN.

 

Cymhorthfa Llanrwst Surgery

Friday 15 November / Dydd Gwener 15 Tachwedd 11:45-12:45

The Eagles Hotel, Ancaster Square, Llanrwst, LL26 0LG / Gwesty'r Eryrod, Y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LG.