Surgeries/Cymorthfeydd

I regularly host Community Advice Surgeries across Aberconwy. These give me the opportunity to meet with residents to hear their views and concerns, and raise matters on their behalf / Rwyf yn cynnal cymorthfeydd ar draws Aberconwy yn aml.  Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i mi gyfarfod efo preswylwyr a chlywed eu barn a pryderon, a delio efo materion ar eu rhan.

Image