Surgeries/Cymorthfeydd

I regularly host Community Advice Surgeries across Aberconwy. These give me the opportunity to meet with residents to hear their views and concerns, and raise matters on their behalf / Rwyf yn cynnal cymorthfeydd ar draws Aberconwy yn aml.  Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i mi gyfarfod efo preswylwyr a chlywed eu barn a pryderon, a delio efo materion ar eu rhan.

 

Cymhorthfa Eglwysbach Surgery

Friday 31 January / Dydd Gwener 31 Ionawr, 16:00-17:00

The Bee Inn, Maes Llan, Eglwysbach, Conwy, LL28 5UD

 

Cymhorthfa Capel Garmon Surgery

Friday 28 February / Dydd Gwener 28 Chwefror, 11:30-12:30

Neuadd Garth Garmon, Capel Garmon, Llanrwst, LL26 0RN

 

Cymhorthfa Capel Curig Surgery

Friday 28 February / Dydd Gwener 28 Chwefror, 13:30 – 14:30

Tyn-y-Coed Hotel & Bar, Capel Curig, Betws-y-Coed LL24 0EE

 

Cymhorthfa Trefriw Surgery

Friday 13 March / Dydd Gwener 13 Fawrth 11:30-12:30

Trefriw Village Hall / Neuadd y Pentref, Trefriw, Conwy, LL27 0JH