Local News

Calls for an Institute of Technology in North Wales

During the debate in the Senedd on workforce skills, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Chairman of the Cross-Party Group on Small Shops, called on the Welsh Government to establish an Institute of Technology in North Wales so to help tackle the skills shortage.

 

Finch-Saunders a Chonwy yn sgorio dros bêl-droed ysgolion

Mae Janet Finch-Saunders AC, Gweinidog Plant a Phobl Ifanc yr Wrthblaid, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sefydlu tîm pêl-droed ysgolion i’r sir.

 

Does gan Gonwy ddim tîm o’r fath ar hyn o bryd.