Senedd News

COVID-19: Dim gwelliannau yng nghapasiti cynnal profion yng Nghymru - eto

Mae Gweinidog yr Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig wedi ymateb gyda phryder i’r cyhoeddiad heddiw (26 Mai) bod y capasiti profion dyddiol ar gyfer COVID-19 yng Nghymru yn dal i fod yn 5,330 – fel y mae wedi bod ers pythefnos – ac mai dim ond ychydig dros 3,000 o brofion a wnaed mewn gwirionedd ar y

COVID-19: No improvement in testing capacity in Wales – again

A Welsh Conservative Shadow Minister has reacted with concern to the announcement today (May 26) that daily testing capacity for COVID-19 in Wales is still at 5,330 – which it has been for a fortnight – and that actual tests carried out have just exceeded 3,000 for the most recent day in question