News

50% o Wasanaethau Bws TrawsCymru yn methu’r Targed

Er i Lywodraeth Cymru gadarnhau bod contractau TrawsCymru yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr sicrhau bod 95% o wasanaethau yn rhedeg ar amser, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, a Gweinidog Pobl Hŷn yr Wrthblaid, wedi canfod na lwyddodd 50% o wasanaethau i fodloni’r targed yn

“Constructive Progress” on RSPB Conwy Cycle Path

Following almost two decades of campaigning for a cycle path linking Conwy and Glan Conwy via the RSPB, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, has secured “constructive progress” on seeing its development.

50% of TrawsCymru Bus Services miss Target

Despite the Welsh Government confirming that TrawsCymru contracts require operators to ensure 95% of services run on time, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, and Shadow Minister for Older People, has found that 50% of services did not meet the target in 2018/19.

 

Welsh Government U-Turn on Bus Pass Proposals

The Welsh Government has U-turned on its proposals to increase the qualifying age for concessionary bus passes from 60 to State Pension Age.  The change of position was disclosed to the Older People’s Commissioner for Wales in a recent meeting with Ken Skates AM, Minister for Economy and Transpor