News

Bonws o £500: dau fis yn ddiweddarach a does neb wedi’i dderbyn

Dydy’r bonws o £500 gan Lywodraeth Lafur Cymru i weithwyr gofal, iechyd a gweithwyr allweddol eraill – a gyhoeddwyd ddau fis i heddiw – ddim wedi’i dalu i unrhyw un eto. Meddai Janet Finch-Saunders, y Gweinidog Cysgodol dros Ofal Cymdeithasol:

Inquiry required to investigate social care postcode lottery

The Welsh Conservatives’ Shadow Minister for Social Care – Janet Finch-Saunders MS – has today (1 July) urged the Welsh Government to launch an inquiry into the variation of fees received by care homes from local authorities across Wales.

£500 bonus: two months on, and no-one has received it

The Welsh Labour-led Government’s £500 bonus for care, health, and other key workers – which was announced two months ago today – has still yet to be paid to a single person. Commenting, Janet Finch-Saunders – the Shadow Minister for Social Care – said:

COVID 19: Cyhoeddi canllawiau i gadw anifeiliaid anwes yn hapus ac iach

Mae Janet Finch-Saunders AS – Aelod o’r Senedd dros Aberconwy – wedi croesawu canllawiau defnyddiol a gyhoeddwyd gan Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru, i helpu perchnogion anifeiliaid anwes y genedl i sicrhau bod eu hanifeiliaid anwes yn iach ac yn hapus gydol argyfwng parhaus COVID-19.

COVID-19: Guidance published to keep pets happy & healthy

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy - Janet Finch-Saunders MS - has welcomed helpful guidance published by the Companion Animal Welfare Group for Wales, to help the nation's pet owners keep their pets happy and healthy during the ongoing COVID-19 crisis.