Allwn ni ddim gadael i’r COVID-19 gau’r llenni ar sector y celfyddydau yng Nghymru

Heddiw (9 Mehefin), mae Janet Finch-Saunders AS - Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - wedi annog Llywodraeth Cymru i adolygu beth arall y gall ei wneud i gefnogi sector celfyddydau Cymru. Daw ei galwad wrth i theatrau Cymru rybuddio eu bod angen mwy o gefnogaeth ariannol i oroesi. Mae cynrychiolwyr o’r sector yn dweud bod y pandemig COVID-19 wedi eu gadael heb lawer o obaith i ailagor mewn ffordd ariannol hyfyw yn y misoedd nesaf.

Yn y Gogledd, lle mae Venue Cymru wedi’i addasu yn ysbyty dros dro, credir y gallai’r pandemig darfu ar y celfyddydau yn lleol ymhell y tu hwnt i’r cyfnod presennol. Mae canslo’r Eisteddfodau a Gŵyl Cerddoriaeth Glasurol Conwy wedi gadael llawer o gerddorion llawrydd lleol allan o waith hefyd. Maent yn mynegi pryderon ynglŷn â diffyg difrifol o gyfleoedd i berfformio gan fod cymaint o sioeau, priodasau a mordeithiau wedi’u canslo.

Wrth siarad am effaith COVID-19 ar y sector, dywedodd Janet:

“Mae’r pandemig COVID-19 wedi gwneud niwed sylweddol i sector y celfyddydau yng Nghymru, gan roi ein theatrau mewn perygl difrifol o gau a gadael llawer o unigolion dawnus allan o waith.

“Mae creadigrwydd a’r celfyddydau yn sylfeini pwysig ar gyfer addysg a hyrwyddo llesiant. Maent yn parhau yn ganolog i economi’r Gogledd, ac yn gwneud cyfraniad pwysig iawn at hybu twristiaeth i’n rhanbarth hyfryd.

“Mae’r celfyddydau hefyd yn hollbwysig i ddiogelu diwylliant Cymraeg. Mae gennym gyfrifoldeb i rannu ein treftadaeth a’n hunaniaeth, gan sicrhau bod ein hiaith yn goroesi i wasanaethu cenhedlaeth newydd o bobl ifanc.

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru i adolygu pa gymorth priodol a hirdymor y gall ei gynnig i’r sector cymhleth hwn. Allwn ni ddim gadael i COVID-19 gau’r llenni ar y cyflogwyr hanfodol hyn yng Nghymru.”

DIWEDD

Llun: Gan Kyle Head, UnSplash.